Panevėžio mokymo centras

Apie mus

2022 m. rugsėjo 1 d. Panevėžyje buvo sujungtos trys profesinės mokymo įstaigos ir įsteigtas Panevėžio mokymo centras (PMC). Dabar mes – vienas iš didžiausių Lietuvos centrų, kuriame šiuo metu mokosi per 2 000 mokinių.

PMC pasirenkamų profesijų spektras – itin platus. Dešimtyje skyrių mokomasi beveik visų švietimo sričių specialybių. Todėl pasirinkti savo ateities karjeros kryptį gali ir patys išrankiausi profesinį mokymąsi pasirinkę jaunuoliai ar žmonės, nusprendę pasinaudoti mokymosi visą gyvenimą galimybėmis.

PMC įsteigtas atsižvelgiant į siekį teikti kuo aukštesnės kokybės mokymosi paslaugas, sujungtas trijų mokyklų žmogiškasis, infrastruktūros potencialas. Todėl centras pajėgus užtikrinti vienodas galimybes visiems mokiniams mokytis moderniose praktinio mokymo bazėse, bendrai koordinuoti visų tikslinių grupių poreikių tenkinimą (pirminis, tęstinis, neformalusis, specialiųjų ugdymosi poreikių asmenų profesinis mokymas).

Vidinė nuotrauka Vidinė nuotrauka 2

Daugiau informacijos

Misija

Teikti bendrojo, profesinio mokymo, perkvalifikavimo, kvalifikacijos tobulinimo ir profesinės reabilitacijos paslaugas, atitinkančias šiuolaikinės visuomenės ir darbo rinkos poreikius, užtikrinant nuolatinį paslaugų gerinimą ir tobulinimą.

Vizija
Moderni profesinio mokymo įstaiga, savo veiklą grindžianti aukšta paslaugų teikimo kokybe.
Vertybės

Profesionalumas, nuolatinis tobulėjimas, pagarba žmogui ir dėmesys jo poreikiams.

Prioritetiniai tikslai, uždaviniai ir priemonės

1. Gerinti profesinio mokymosi ir profesinės reabilitacijos paslaugas, tobulinti mokymo programas,  atsižvelgiant į paslaugų vartotojų poreikius ir lūkesčius.
2. Diegti veiksmingą įstaigos valdymą.
3. Skatinti darbuotojus įgyti naujų kompetencijų, tobulinti turimas.
4. Gerinti mokinių ir darbuotojų aplinką, turtinant metodinius, materialiuosius išteklius, plėtojant infrastruktūrą.
5. Didinti įstaigos patrauklumą ir teikiamų paslaugų prieinamumą.