Korupcijos prevencija

KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMAS PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRE

1.

Korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

1.1. 2023 – 2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

1.2. Panevėžio MC 2023-2024 metų korupcijos prevencijos programos veiksmų / priemonių plano įgyvendinimas už 2023 metus

 

2.

Vidaus teisės aktai ir kita informacija

2.1. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas;

2.2. 2023–2024 metų korupcijos prevencijos programa;

2.3. Antikorupcinio elgesio kodeksas ;

2.4. Pareigybių sąrašas, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus;

2.5. Sąrašas pareigybių, į kurias priimant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį;

2.6. Panevėžio mokymo centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas;

2.7. Panevėžio mokymo centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašas;

2.8. Skaidrumo atmintinė Panevėžio mokymo centro darbuotojams;

 

3.

Atsparumo korupcijai lygis

Atsparumo korupcijai reikalavimų įgyvendinimo vertinimo tikslas – kasmet įsivertinti atsparumo korupcijai reikalavimų vykdymą Panevėžio MC bei pasitikrinti, ar pakankamai yra imamasi veiksmų, kuriant ir įgyvendinant korupcijai atsparią aplinką Įstaigoje.

 

3.1. Panevėžio mokymo centro atsparumo korupcijai lygio nustatymas (AKL)_ 2023 m.

 

4.

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos prevencijos priemonė skirta įstaigos rizikingoms veiklos sritims nustatyti ir pastebėti galimus su jomis susijusius korupcijos rizikos veiksnius.

 

4.1. Mažos vertės viešųjų pirkimų veikos srities vertinimo aprašymas (buv. VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras)_ 2022 m.;

       Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras)_ 2022 m.;

       Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras)_ 2022 m.

5.

Tolerancijos korupcijai nustatymas

Panevėžio MC darbuotojų kasmetinė anonimiškai vykdoma apklausa apie korupciją, jos toleravimą arba netoleravimą. Nuo apklausos rezultatų priklauso, kokių ir kokia apimtimi reikėtų korupcijos prevencijos priemonių ir veiksmų įstaigoje:

 

5.1. Darbuotojų korupcijos tolerancijos lygio apklausos rezultatų ataskaita_2023 m.

6.

Skundai, pranešimų

2023 m. skundų, prenešimų nėra

ĮVERTINKITE PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRO SKAIDRUMĄ. NUORODA Į ANKETĄ ČIA

Informacijos apie korupciją pateikimo būdai

Pranešimo apie pažeidimą forma

Skaidrumo atmintinė Panevėžio mokymo centro darbuotojams

Informacija apie veiklą kovojant su korupcija ir nustatyti korupcijos atvejai 2022-09-01 –  2023-06-30 laikotarpiu

2

2023 – 2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

2023–2024 metų korupcijos prevencijos programa

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Pareigybių sąrašas, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus

Sąrašas pareigybių, į kurias priimant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį

Panevėžio mokymo centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 

Panevėžio mokymo centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašas

Skaidrumo atmintinė Panevėžio mokymo centro darbuotojams

3

Panevėžio mokymo centro atsparumo korupcijai lygio nustatymas (AKL)

4

Mažos vertės viešųjų pirkimų veikos srities vertinimo aprašymas (buv. VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras)

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras)

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras)

5

Informacija apie veiklą kovojant su korupcija ir nustatyti korupcijos atvejai 2022-09-01 –  2023-06-30 laikotarpiu