Korupcijos prevencija

ĮVERTINKITE PANEVĖŽIO MOKYMO CENTRO SKAIDRUMĄ. NUORODA Į ANKETĄ ČIA

Panevėžio mokymo centro atsparumo korupcijai lygio nustatymas (AKL)

KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

2023–2024 metų korupcijos prevencijos programa

2023 – 2024 metų korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo priemonių planas

Antikorupcinio elgesio kodeksas

Informacija apie veiklą kovojant su korupcija ir nustatyti korupcijos atvejai 2022-09-01 –  2023-06-30 laikotarpiu

Informacijos apie korupciją pateikimo būdai

Korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras)

Mažos vertės viešųjų pirkimų veikos srities vertinimo aprašymas (buv. VšĮ Panevėžio darbo rinkos mokymo centras)

Motyvuota išvada dėl korupcijos pasireiškimo tikimybės vertinimas mažos vertės viešųjų pirkimų srityje (buv. VšĮ Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centras)

Pareigybių sąrašas, kurias užimantys asmenys privalo deklaruoti viešuosius ir privačius interesus

Pranešimo apie pažeidimą forma

Sąrašas pareigybių, į kurias priimant teikiamas prašymas Specialiųjų tyrimų tarnybai pateikti informaciją apie asmenį

Skaidrumo atmintinė Panevėžio mokymo centro darbuotojams

Panevėžio mokymo centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas 

Panevėžio mokymo centro korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo ir jo atlikimo tvarkos aprašas