Moduliai kitų gimnazijų mokiniams

Norint išbandyti profesiją dar gimnazijos suole (kitų gimnazijų moksleiviams), priimame mokytis atskirų modulių:

I, II klasės (9-10 kl.) gimnazistams:

- Blynų, lietinių, blynelių ir sklindžių gaminimas (pagal Virėjo (P21101309) modulinę profesinio mokymo programą)*.

III, IV klasės (11-12 kl.) gimnazistams:

- Asmens (vaikų ir suaugusių neįgaliųjų, senyvo amžiaus žmonių) laisvalaikio veiklos organizavimas pagal socialinio darbuotojo nurodymus (pagal Individualios priežiūros darbuotojo (P32092302) modulinę profesinio mokymo programą).

- Įvairių skonių kavos gaminimas ir patiekimas (pagal Padavėjo ir barmeno (P32101303) modulinę profesinio mokymo programą). 

- Nagų dailė (pagal Kosmetiko (P43101201) modulinę profesinio mokymo programą).

- Periodiškas kompiuterinės įrangos ir jos komponentų tikrinimas bei remontas (pagal Informacinių ir ryšių technologijų aptarnavimo techniko (P42061202) modulinę profesinio mokymo programą). 

- Siuvinėjimas ir drabužių apdaila (pagal Siuvėjo (P31072301) modulinę profesinio mokymo programą). 

- Šukuosenų formavimas (pagal Kirpėjo (P31072301) modulinę profesinio mokymo programą).

- TR1 kategorijos traktorių vairavimas (pagal Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (M43081103) modulinę profesinio mokymo programą). (Joniškėlio mokymo skyriuje).

- TR2 kategorijos traktorių vairavimas (pagal Žemės ūkio gamybos verslo darbuotojo (M43081103) modulinę profesinio mokymo programą). (Joniškėlio mokymo skyriuje).

- Vertikalių paviršių apdaila plytelėmis ir plytelių dangos remontas (pagal Apdailininko (P32073205) modulinę profesinio mokymo programą).

Gimnazistai, pasirinkę „ragauti“ profesijos Panevėžio mokymo centre, gimnazijoje GALĖS NESIMOKYTI PRIVALOMOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS. Todėl mokymosi krūvis beveik nepadidės.

Gimnazistai, nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą, mokysis kiek kitaip negu PMC auklėtiniai. Jie pasirinks tik dalį programos, t. y. vieną atskirą modulį ir mokysis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį mokinys profesinio mokymo centre galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą, ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

Užsiėmimai vyksta:
Aldonos g. 4, Panevėžys; Staniūnų g. 68, Panevėžys;
Pilėnų g. 35, Panevėžys
I skyriaus vedėja Jolanta Aleščikienė +370 45 505 025 jolanta.alescikiene@paneveziomc.lt
II skyriaus vedėja Rita Kriaupienė +370 45 570 811 rita.kriaupiene@paneveziomc.lt