Moduliai kitų gimnazijų mokiniams

Norint išbandyti profesiją dar gimnazijos suole (kitų gimnazijų moksleiviams), priimame mokytis atskirų modulių, modulius pamatysite paspaudę čia: MODULIŲ PASIŪLA 2024 M.

Gimnazistai, pasirinkę „ragauti“ profesijos Panevėžio mokymo centre, gimnazijoje GALĖS NESIMOKYTI PRIVALOMOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS. Todėl mokymosi krūvis beveik nepadidės.

Gimnazistai, nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą, mokysis kiek kitaip negu PMC auklėtiniai. Jie pasirinks tik dalį programos, t. y. vieną atskirą modulį ir mokysis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį mokinys profesinio mokymo centre galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą, ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

Konsultacijas teikia karjeros specialistės          Tel. +370 62 691 546 +370 60 051 292   

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje https://bp.lamabpo.lt/pr2024/lama_is_pirmas.do1?p_lang=LTU 

Užsiėmimai vyksta:
Aldonos g. 4, Panevėžys; Staniūnų g. 68, Panevėžys;
Pilėnų g. 35, Panevėžys
I skyriaus vedėja Jolanta Aleščikienė +370 45 505 025 jolanta.alescikiene@paneveziomc.lt
II skyriaus vedėja Rita Kriaupienė +370 45 570 811 rita.kriaupiene@paneveziomc.lt