Moduliai kitų gimnazijų mokiniams

Norint išbandyti profesiją dar gimnazijos suole (kitų gimnazijų moksleiviams), priimame mokytis atskirų modulių:

I, II klasės (9-10 kl.) gimnazistams:

III, IV klasės (11-12 kl.) gimnazistams:

Gimnazistai, pasirinkę „ragauti“ profesijos Panevėžio mokymo centre, gimnazijoje GALĖS NESIMOKYTI PRIVALOMOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMOS. Todėl mokymosi krūvis beveik nepadidės.

Gimnazistai, nusprendusieji pasirinkti modulinį profesinį mokymą, mokysis kiek kitaip negu PMC auklėtiniai. Jie pasirinks tik dalį programos, t. y. vieną atskirą modulį ir mokysis pagal jį. Pasirinkęs vieną modulį mokinys profesinio mokymo centre galės turėti nuo 3 iki 6 pamokų, o mokymasis truks nuo vienerių iki dvejų metų.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas.

Sudarant sąlygas mokytis profesijos dar mokyklos suole, bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniams atveriamos daug įvairesnės pasirinkimo galimybės: baigęs mokyklą mokinys gali toliau tęsti mokslus profesinėje mokykloje ar stoti į universitetą, ar kolegiją. Jam taip pat atsiranda galimybė dirbti pagal įgytą profesinę kvalifikaciją, galbūt susikurti sau darbo vietą, o panorus mokytis toliau studijas rinktis jau išbandžius darbo pasaulį ir gerai apsisprendus dėl specialybės, į aukštąją mokyklą nusinešant ne tik akademinių žinių, bet ir praktinių įgūdžių.

Užsiėmimai vyksta:
Aldonos g. 4, Panevėžys; Staniūnų g. 68, Panevėžys;
Pilėnų g. 35, Panevėžys
I skyriaus vedėja Jolanta Aleščikienė (8 45) 50 50 25 jolanta.alescikiene@paneveziomc.lt
II skyriaus vedėja Rita Kriaupienė (8 45) 57 08 11 rita.kriaupiene@paneveziomc.lt