Mokinių taryba

2022 m. spalio 19 d. visuotiniame Panevėžio mokymo centro  mokinių susirinkime  išrinkti  Mokinių tarybos pirmininkas ir pavaduotojai.

Mokinių tarybos pirmininku balsų dauguma tapo Lukas Kavaliauskas, IT 22 gr.

Mokinių tarybos pirmininko pavaduotojais išrinkti: 

Kamilė Kumpinaitė, V21 gr.;

Rugilė Sargūnaitė , AP22 gr.;

Gvidas Vaičiūnas, 11Mp gr.

Mokinių tarybos kuratorės Loreta Masiliūnienė ir Vaida Kučinskienė

Mokinių tarybos veiklos tikslas – inicijuoti mokinių bendruomenei reikšmingų sprendimų  priėmimą, spręsti aktualius klausimus, organizuoti mokiniams patrauklią veiklą ugdymo įstaigoje,  puoselėti bendražmogiškąsias vertybes, atstovauti mokiniams PMC savivaldos institucijų, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse jaunimo organizacijose.

Laukiamas rezultatas – Mokinių tarybos įtakos plėtra mokykloje ir už jos ribų, demokratinis mokyklos valdymas.