Darbo taryba

Darbo taryba – darbuotojų atstovaujamasis organas, ginantis darbuotojų profesines, darbo, ekonomines ir socialines teises bei atstovaujantis jų interesams. Darbo taryba sudaroma 3 metų kadencijai, kuri pradedama skaičiuoti nuo darbo tarybos įgaliojimų pradžios.

Darbo tarybos veiklos reglamentas

Panevėžio mokymo centro darbo tarybą sudaro 7 nariai:

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.       

Rasa Lazauskienė 

Darbo tarybos pirmininkė, mokytoja.

2.       

Vaida Kučinskienė 

Darbo tarybos sekretorė, mokytoja.

3.       

Gita Grigienė 

Darbo tarybos narė, mokytoja.

4.       

Rūta Maskevičienė Darbo tarybos narė, buhalterė.

5.       

Vilija Karietienė  Darbo tarybos narė, mokytoja.
6.

Jurgita Ramanauskienė

Darbo tarybos narė, mokymo dalies administratorė.

7. Kazimieras Tautvaišas

Darbo tarybos narys, Prekybos sektorinio praktinio mokymo centro vadovas.

Kontaktai: darbotaryba.pmc@gmail.com