Darbo taryba

2023-03-15, Darbo tarybos rinkimų komisijos nutarimu, (posėdžio protokolas Nr. V4-5), į Panevėžio mokymo centro Darbo tarybą išrinkti šie PMC darbuotojai:

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Pareigos

1.       

Gita Grigienė 

Mokytoja

2.       

Vilija Karietienė 

Mokytoja

3.       

Vaida Kučinskienė 

Mokytoja

4.       

Rasa Lazauskienė 

Mokytoja

5.       

Gitana Pšibilskienė 

Finansų vadovė

6.       

Almantas Rimkus 

Statybos mokymo skyriaus vedėjas

7.       

Kazimieras Tautvaišas 

Prekybos sektorinio praktinio mokymo centro vadovas