Gimnazijos skyrius

Panevėžio mokyme centre (PMC) veikia 2 gimnazijų skyriai Panevėžyje, kuriuose mokosi 9 ir 10 klasių mokiniai pagal pagrindinio ugdymo programą. Dažniausiai gimnazijos skyriuose įgiję pagrindinį išsilavinimą, centro mokiniai tęsia mokymąsi siekdami vidurinio išsilavinimo kartu pasirinkę ir profesinio mokymo programą. Baigusieji PMC gauna brandos atestatą ir profesijos mokymo diplomą.Užsiėmimai vyksta:
Aldonos g. 4, Panevėžys; Staniūnų g. 68, Panevėžys;
Pilėnų g. 35, Panevėžys
I skyriaus vedėja Jolanta Aleščikienė +370 45 505 025 jolanta.alescikiene@paneveziomc.lt
II skyriaus vedėja Rita Kriaupienė +370 45 570 811 rita.kriaupiene@paneveziomc.lt