Profesija

Vairuotojų periodinis profesinis mokymas
(95 kodas)

Vairuotojai, įgiję D1 ar D kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2008 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti periodinio tobulinimo mokymo kursą keleiviams vežti.

Vairuotojai, įgiję C1 ar C kategorijų transporto priemonių vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d. turi išklausyti periodinio tobulinimo mokymo kursą krovinams vežti.

Mokymo programos pavadinimas - Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa
Programos kodas - 260104107
Mokymo trukmė - 5 dalių mokymai po 7 valandas (35 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas: 
– vairuotojai, jau turintys transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodą) vežti keleivius;
arba
–  vairuotojai iki 2008 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti D1, D1E, D ar DE kategorijų motorines transporto priemones
Mokymo kaina – 90 Eur / 70 Eur*

*Kaina taikoma asmenims, baigusiems transporto priemonių vairuotojų mokymo programas Panevėžio mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. arba besimokantiems Panevėžio mokymo centre pagal TP vairuotojų mokymo programas arba mokantis antrą kartą pagal TP vairuotojų periodinio profesinio mokymo programas

Programos aprašymas
Mokymo metu supažindinama su keleivių vežimą reglamentojančiais teisės aktais, keleivių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais, keleivių vežėjų veiklos organizavimu, skirtinga vežimo specializacija, keleivių vežimo sektoriaus pokyčiais. 
Be to nagrinėjami šie klausimai: transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, ekologiško (ekonomiško) transporto priemonės vairavimo ypatumai, veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai, avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai, avarijos ataskaitų rengimo tvarka, keleivių vežimo saugos taisykles, reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, rizika, kurią gali sukelti vairuotojo darbo sąlygos, netinkami vairuotojo judesiai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, keleivių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, subrangos sutartys, jų sudarymas, mokesčiai, draudimas. 

Mokymo programos pavadinimas – Motorinių transporto priemonių krovinams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa

Programos kodas – 260104108
Mokymo trukmė  5 dalių mokymai po 7 valandas (35 val.)
Minimalaus amžiaus reikalavimas:
– vairuotojai, jau turintys transporto priemonių vairuotojo pradinę profesinę kvalifikaciją (95 kodą) vežti krovinius;
arba
–  vairuotojai iki 2009 m. rugsėjo 10 d. įgiję teisę vairuoti C1, C1E, C ar CE kategorijų motorines transporto priemones
Mokymo kaina – 90 Eur / 70 Eur*
*Kaina taikoma asmenims, baigusiems transporto priemonių vairuotojų mokymo programas Panevėžio mokymo centre po 2009 m. rugsėjo 1 d. arba besimokantiems Panevėžio mokymo centre pagal TP vairuotojų mokymo programas arba mokantis antrą kartą pagal TP vairuotojų periodinio profesinio mokymo programas.
Programos aprašymas
Mokymo metu supažindinama su krovinių vežimą reglamentojančiais teisės aktais, krovinių vežimo kelių transportu ekonominiais ypatumais, krovinių vežėjų veiklos organizavimu, skirtinga vežimo specializacija, krovinių vežimo sektoriaus pokyčiais. 
Be to nagrinėjami šie klausimai: transporto priemonių valdymo sistemos, jų įtaka stabdymui, greičio palaikymui, ekologiško (ekonomiško) transporto priemonės vairavimo ypatumai, veiksmai, mažinantys aplinkos taršą ir degalų sąnaudas, būdai važiuoti taupiai, avarinės situacijos įvertinimas ir elgesys susiklosčius avarinei situacijai, avarijos ataskaitų rengimo tvarka, saugus ir racionalus transporto priemonės pakrovimas, krovinių įtvirtinimas ir iškrovimas, reikalavimai vairuotojo elgesiui ir vežėjo reputacijai, vairuotojo teikiamų paslaugų svarba vežėjui, vairuotojo vaidmuo žmonėms, su kuriais tenka bendrauti, krovinių vežimas už atlygį arba savo sąskaita, subrangos sutartys, jų sudarymas, mokesčiai, draudimas.