Visuomenės sveikatos mokymai

Privalomasis pirmosios pagalbos mokymas

Privalomojo pirmosios pagalbos mokymo tikslas – išmokyti numatytų profesijų, darbų ir veiklos sričių darbuotojus pirmosios pagalbos žinių ir įgūdžių, padedančių apsaugoti nustatytų profesijų darbuotojų ir gyventojų sveikatą.

Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo tvarka

  1. Teorinių žinių testai sudarytas iš 20 klausimų, teorinės žinios vertinamos teigiamai, jeigu teisingai atsakoma į 70 proc. pateiktų klausimų.
  2. Privalomojo pirmosios pagalbos mokymų praktiniams įgūdžiams įvertinti atliekama praktinė užduotis.
  3. Pažymėjimas išduodamas po kiekvienos sveikatos žinių ir įgūdžių atestacijos, turi būti pasirašytas jį išdavusio juridinio asmens ir užregistruojamas Sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimų registre (toliau – Registras).
  4. Asmeniui, praradusiam ar sugadinusiam Pažymėjimą, išduodamas Pažymėjimo dublikatas ir apie tai įrašoma Registre.

Asmenų, kuriems privalomas sveikatos ir (ar) pirmosios pagalbos mokymas, profesijų ir veiklos sričių sąrašas, mokymo programų kodai ir mokymo periodiškumas