Profesinė reabilitacija

Nuo 2012 metų teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos Panevėžyje. Šių paslaugų tikslas - ugdyti ir/ar atkurti asmens darbingumą, didinti darbinės veiklos galimybes, siekiant asmens įsidarbinimo.

KREIPTIS:
Panevėžio mokymo centras
J. Basanavičiaus g. 23A, 36205 Panevėžys
Tel. Nr. 8 616 39488
lina.piksriene@paneveziomc.lt

Profesinės reabilitacijos programą (ciklą) sudaro šios paslaugos:

Profesinių gebėjimų įvertinimas.

Tai asmens psichosocialinių profesinių savybių ir/ar funkcinio pajėgumo (fizinių savybių, reikalingų darbui) bei galimybių dirbti įvertinimas;

Profesinis orientavimas ir konsultavimas.

Tai asmens motyvacijos mokytis ir dirbti bei asmeninių savybių analizė, konsultavimas profesinio kryptingumo, tinkamumo, profesinės karjeros planavimo klausimais, informavimas apie profesinio mokymo ir įsidarbinimo galimybes, profesinių gebėjimų praktinis išbandymas, pagalba asmenims renkantis ar keičiant profesiją, atsižvelgiant į jo individualias savybes (interesus, gebėjimus, polinkius), konkrečių profesijų ypatumus bei mokymosi, studijų ir darbo galimybes;

Profesinių gebėjimų atkūrimas arba naujų išugdymas.

Tai prarastų savybių, reikalingų darbui, atkūrimas bei esamų, bet nepakankamų, savybių, reikalingų darbui, lavinimas ir / ar naujų savybių ugdymas socialinio, psichologinio, reabilitacijos, darbo imitavimo (profesinių gebėjimų atkūrimas ir/ar lavinimas, atkartojant realų darbo procesą atitinkamų priemonių ir įrangos pagalba sukurtoje kuo artimesnėje realiai darbo vietai aplinkoje) bei kitomis poveikio priemonėmis, profesinis mokymas pagal darbo rinkos formaliojo ir/ar neformaliojo profesinio mokymo programas, registruotas teisės aktų nustatyta tvarka.

Profesinio mokymo programų sąrašą rasite skiltyje „Mokymo programos“.

Kur kreiptis norint dalyvauti profesinės reabilitacijos programoje?
  • į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą, kai neįgalumas nustatomas pirmąkart;
  • į Užimtumo tarnybą.

1 pav. Profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo tvarka

Atvykus į profesinės reabilitacijos programą įgyvendinančią įstaigą, asmeniui teikiamos profesinės reabilitacijos paslaugos.

Baigus profesinės reabilitacijos programą, asmuo grįžta į Užimtumo tarnybą ir į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybą.