Projektinė veikla

Erasmus+

Projekto pavadinimas Projekto Nr. Nuorodos
2023/2024 m.m. profesinio mokymo specialistų ir mokinių mobilumas mokymosi tikslais

2023-1-LT01-KA121-VET-000147894

CIRCLE2: Profesinio mokymo ir verslo kelias į žiedinę ekonomiką 2022-1-LT01-KA220-VET-000085809

Projekto svetainė

Smart Home Models in VET 2022-1-HR01-KA220-VET-000086983

Projekto svetainė

2022 m. profesinio mokymo specialistų ir mokinių mobilumas mokymosi tikslais 2022-1-LT01-KA121-VET-000067558

Greening VET Curricula for Electricians – ENTIRE

2021-1-BG01-KA220-VET-000034722

DIVETOUR. Turizmo paslaugų prieinamumo gerinimas - skaitmeninės kompetencijos ir įrankiai profesiniam mokymui 2021-1-LT01-KA220-VET-000032925

Projekto svetainė

Smart School in Restoration and Construction Industry

2020-1-LV01-KA226-VET-094520

Innovative Agricultural Techniques to Boost Entrepreneurial Skills of Future Farmers

2020-1-IT01-KA202-008505

Green Europe. Education. Abilities.

2020-1-RO01-KA229-079887_2

Projekto pavadinimas Projekto Nr. Nuorodos
TREE: Mikro ir projektinio mokymo metodais grįstas žiedinės ekonomikos ir ekologinio sąmoningumo kursas, skirtas profesinio rengimo institucijoms 2021-1-LT01-KA220-VET-000034724

Atviri interaktyvūs edukaciniai ištekliai:

Žiedinė ekonomika, tvarumas

Plastikas 

Agro - produktai

Mediena

Hibridinio mokymo plėtra profesiniame mokyme 2020-1-LT01-KA226-VET-094670 Projekto svetainė
2021 m. profesinio mokymo specialistų ir mokinių mobilumas mokymosi tikslais 2021-1-LT01-KA121-VET-000018414

Žiedinė ekonomika profesiniame mokyme 2020-1-LT01-KA102-077544

Metodinės rekomendacijos

CE4FOOD: Tvari maisto gamyba pritaikant skaitmeninių technologijų ir žiedinės ekonomikos sprendimus 2020-1-RO01-KA202-080164 E-mokymosi platforma
Profesinė patirtis su Erasmus+ 2020-1-LT01-KA116-077677
Žiedinė ekonomika profesinio mokymo kontekste: CIRCLE 2019-1-LT01-KA202-060517

Projekto pristatymas

CIRCLE mokymo medžiaga

Panevėžio DRMC mokymo kokybės gerinimas taikant į besimokantįjį orientuotus mokymo metodus 2019-1-LT01-KA102-060222

Metodinės rekomendacijos

Švietimas prieinamas visiems 2019-1-IT01-KA202-007434

Tyrimo rezultatai

Ketinimų protokolas

Profesinės karjeros kelias su Erasmus+ 2019-1-LT01-KA116-060337

VEriTage: integruotas Europos kultūros paveldas profesiniame mokyme 2018-1-SE01-KA202-039148

Projekto svetainė

Profesinių kompetencijų tobulinimas panaudojant ES šalių patirtį 2018-1-LT01-KA102-046734

Tarptautinė patirtis pereinant prie modulinės virėjo mokymo programos įgyvendinimo 2018-1-LT01-KA102-046718

Integruotos pamokos Panevėžio DRMC profesinio mokymo paslaugų kokybės gerinimui 2018-1-LT01-KA102-046688

Metodinės rekomendacijos

Turizmo verslo konsultantas – profesinis mokymas pritaikant paslaugas visiems 2017-1-LT01-KA202-035218

Tyrimas (lietuvių k.)

Tyrimas (anglų k.)

Projekto svetainė

TAD mokymo programa

Kūrybiškų mokymo metodų taikymas profesiniame neįgaliųjų mokyme 2017-1-LT01-KA102-034901

Metodinės rekomendacijos

Profesinis mokymas verslui: inovatyvi verslo platforma profesiniam mokyme 2017-1- LV01-KA202- 035482

Bendradarbiavimo įrankis profesinio mokymo įstaigoms ir įmonėms – VET2B platforma

ME-VERSLAS: nauja profesinio mokymo programa mikro įmonėms 2016-1-LT01-KA202-023175

Projekto svetainė

ME-commercer mokymo programa

Nuotolinio mokymo būdo pritaikymas profesiniame mokyme 2016-1-LT01-KA102-022813

ECVET- suaugusiųjų (tęstinis) profesinis mokymas 2016-1-LT01-KA102-022901